Community management dichterbij

OMS fotoDaadwerkelijk aansluiten op een samenleving waarin wij delen en iedereen volwaardig meetelt, zijn krachttermen van normen en waarden. Ik heb grote waardering voor organisaties, in het bijzonder de grotere, die zich hiervoor inzetten en uitspreken. We zijn in de transitie naar de participatiesamenleving te vaak gericht op inclusie: het betrekken van mensen uit achterstandsituaties. Organisaties die zich daarentegen uitlaten over een brug slaan naar de samenleving als geheel, verdienen daarom groot respect. Read more

Online is interactie, dat is niet overal!

DSC01292Websites falen in gemeenschappen waar mensen vooral gewend zijn aan het ongevraagd krijgen van informatie. Er zijn wijken waar oudere bewoners in de volle bloei van hun leven, dikwijls folders kregen toegestuurd of in de periode daarna hun mailboxen volgespamd zagen met ongevraagde E-mailberichten. Commerciële partijen, organisaties en overheden hebben deze mensen overspoeld met informatie waardoor hun prikkeling voor het vinden van nieuwe informatie sterk is afgenomen. Overheden en sommige andere organisaties zitten met hun handen in het haar wanneer zij bewoners verantwoordelijk maken voor het verkrijgen van informatie en het geven van hun mening. Read more

De Collectiviteitsradar: een tipje van de sluier

OMS foto horBij de transities van de WMO, Jeugdwet, Participatiewet en Wet van Passend Onderwijs is er sprake van een toenemend beroep op de collectieve verantwoordelijkheid van burgers. Hierbij is er minder sprake van recht op voorzieningen. Deze transities spreken vaak over het lokaal organiseren en verbinden, waarbij de inzet van vrijwilligers en mantelzorgers cruciaal zijn. Naast dat we ons meer verantwoordelijk opstellen voor elkaar, beogen deze transities ook een kostenbesparing. Read more

Ons wijkcentrum is een veste, daar kunnen we een feestje bouwen!

DSC00324 (2)Vandaag liep ik rond het middaguur mijn wijkcentrum binnen om sfeer te proeven en om te ontmoeten. Ik had het idee dat in dit gebouw de afgelopen dagen de storm van carnaval hevig heeft gewoed. Professionals zijn er weer geconcentreerd aan het werk en burgers heb ik weinig gezien. Nu is er onlangs carnaval geweest, maar niet in dit wijkcentrum. Ik ben van mening dat we dit anders kunnen doen! Read more

Twitter
LinkedIn